Wielki Tarnów Jakuba Kwaśnego

Nie pytajmy co Tarnów może zrobić dla nas – zapytajmy co my możemy zrobić dla Tarnowa? - tym pytaniem 8 października kandydat na prezydenta Tarnowa Jakub Kwaśny zakończył konferencję prasową, podczas której wraz ze swoim sztabem wyborczym przedstawił pomysły na Tarnów przyszłości.

Kamil Morydz, Piotr Górnikiewicz, Agnieszka Sroka, Tomasz Gębarowski i Krzysztof Bazuła to skład komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego. Podczas konferencji prasowej 8 października kandydat w otoczeniu sztabu i mnóstwa młodych ludzi przedstawił swoje pomysły na Tarnów.
Sztandarowe punkty programu wyborczego kandydata to: nowa polityka młodzieżowa, czyli propozycja powołania stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Młodzieży, którego zadaniem tej będzie przygotowanie kompleksowej strategii młodzieżowej. Tarnowska Rada Biznesu zapewniająca stabilny i zrównoważony rozwój i wspierająca w działaniach małe i średnie przedsiębiorstwa, kupców i rzemieślników. Centrum Aktywnego Seniora – projekt aktywizujący osoby starsze i wykorzystujący ich potencjał, doświadczenie i wiedzę. I wreszcie Wielki Tarnów – poszerzenie granic administracyjnych.
Jakub Kwaśny przyznał, że funkcjonowanie podmiejskiej gminy Tarnów uważa za bezcelowe! Gmina, której siedziba znajduje się na terenie miasta i której sołectwa są tym miastem oddzielone powinna być częścią tego miasta, któremu dzięki temu łatwiej będzie się rozwijać. Wrośnie tym samym jego ranga oraz liczba ludności.
- Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za to jak Tarnów będzie wyglądał za dwadzieścia – trzydzieści lat. Patrząc długofalowo – rozwój Tarnowa leży w interesie wszystkich, zatem musimy zadbać o przyszłe pokolenia, o ich przyszłość i perspektywy edukacyjne i zawodowe – powiedział Jakub Kwaśny - Nie pytajmy co Tarnów może zrobić dla nas – zapytajmy co my możemy zrobić dla Tarnowa!


09.10.2010
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |