Jak kandydat z kandydatem...

Kandydatka na prezydenta Tarnowa Anna Czech wystosowała do prezydenta i równocześnie także kandydata na prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały petycję w sprawie „przyspieszenia drogowych prac modernizacyjnych na terenie miasta Tarnowa przed dniem 1 listopada”. Tekst petycji w całości publikujemy poniżej.


PETYCJA do Prezydenta Miasta Tarnowa
w sprawie przyspieszenia drogowych prac modernizacyjnych
na terenie Miasta Tarnowa przed dniem 1 listopada 2010

W imieniu mieszkańców Miasta Tarnowa oczekuję od Pana Prezydenta podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, które umożliwią skrócenie okresu prac modernizacyjnych na kluczowych odcinkach dróg i węzłów komunikacyjnych Miasta, w taki sposób by przywrócić do normalności ruch pieszych i samochodowy przed Świętem Wszystkich Świętych tj. dniem 1 listopada 2010 .

Informacje, że planuje Pan Prezydent zakończenie prowadzonych prac [m.in. nawierzchnia ul. Konarskiego i ul. Narutowicza] na dzień 4 listopada br., czyli już po okresie wzmożonego ruchu w okresie zbliżającego się Święta, są głęboko niepokojące. Jestem przekonana, że - poprzez właściwą koordynację prowadzonych działań i przy odrobinie dobrej woli - jest Pan Prezydent zdolny przyspieszyć zakończenie prac o kilka dni, skoro nie przewidziano tego w fazie planowania inwestycji. Takiej decyzji i działania wymaga interes obywateli Miasta Tarnowa skazanych na utrudnienia w ruchu, jakie powoduje równoległe prowadzenie prac na kluczowych odcinkach drogowych miasta.
Czy drogowy horror na ulicach Tarnowa naprawdę musi potrwać aż do 4 listopada? Panie Prezydencie, pełniąc ten zaszczytny urząd, by służyć tarnowianom, niech Pan uwolni Tarnów od korków przed zbliżającym się Świętem! Proszę nie skazywać na niepotrzebne utrudnienia nie tylko nas - mieszkańców Miasta, ale również wielu członków naszych rodzin, którzy przyjadą w tym okresie odwiedzić groby najbliższych.


Anna Czech
Radna Miasta Tarnowa
07.10.2010
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |