Pierwsze szczepienia

 W Tarnowie, tak jak w całej Polsce, 27 grudnia rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. W szpitalu św. Łukasza zaszczepionych zostało pięć pierwszych osób, wśród nich dyrektorka placówki Anna Czech. Kolejne szczepienia pracowników kontynuowane będą od jutra.

 

W niedzielę, 27 grudnia, w całej Polsce ruszyła akcja masowych szczepień przeciw COVID-19. Po godzinie 8.00 do szpitala św. Łukasza w Tarnowie dotarły pierwsze szczepionki. Po godzinie 10.00 symbolicznie zaszczepionych zostało 5 pierwszych osób, wśród nich dyrektorka szpitala Anna Czech i kierownik szpitalnego SOR Violetta Kowalewska. Na razie uda sie zaszczepić tyle osób, ile dotarło szczepionek, czyli 75. Przy kolejnych dostawach szczepionki będą dzielone na pół, bo szczepionka jest dwudawkowa. Szczepienia następnych pracowników szpitala rozpoczną się w poniedziałek o godzinie 9.00.

Akcja szczepień podzielona została na etapy. W pierwszej kolejności (tak zwany etap 0) zarejestrować i zaszczepić się będą mogli lekarze, pielęgniarki oraz personel niemedyczny z tzw. szpitali węzłowych, pracownicy przychodni, Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy aptek oraz punktów dystrybucji wyrobów medycznych. Dodatkowo do tego etapu dochodzą wykładowcy uczelni medycznych i ich studenci. W kolejnym etapie (etap 1) zaszczepieni zostaną chętni pensjonariusze z zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz osoby powyżej 60. roku życia (zaczynając od najstarszych). Zgłosić się mogą także funkcjonariusze służb mundurowych (policja, wojsko, straż pożarna), nauczyciele, pracownicy sektora ochrony zdrowia i osoby zatrudnione w instytucjach współpracujących z podmiotami wymienionymi w etapie 0. Przedostatni etap (2) będzie obejmował osoby poniżej 60. roku życia, które cierpią na przewlekłe choroby zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Zaszczepić się będą mogły też osoby zapewniające bezpośrednio funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (np. pracownicy firm wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, teleinformatycznych, poczty, transportu itd.). Na końcu zostanie zaszczepiona pozostała część populacji powyżej 18. roku życia. Dotyczy to także obcokrajowców, którzy mają prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

Szczepienia są dobrowolne, jednak zalecane. Im większa liczba osób się zaszczepi, tym większa będzie ochrona przed koronawirusem. Szczepionka będzie bezpłatna.

Proces szczepień będzie polegał na automatycznym wygenerowaniu e-skierowania, które ważne będzie 60 dni od jego wystawienia. Skierowania będą mogli wystawiać też lekarze, jednak tylko dla osób, które nie mają numeru PESEL albo nie mogli poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania.

 

27.12.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |