Jarmark z morałem

 W najbliższy piątek, 18 grudnia, na pl. Kazimierza Wielkiego w Tarnowie odbędzie się Jarmark Zero Waste. Oprócz zakupu artykułów spożywczych i rękodzieła, będzie można także dowiedzieć się, jak w prosty sposób dać odpadom „drugie życie”.

W najbliższy piątek, 18 grudnia, na pl. Kazimierza Wielkiego w godzinach od 14.00 do 19.00 odbędzie się Jarmark Zero Waste. Na stoiskach zaprezentują się wystawcy win, miodu i warzyw, gościć będą też rękodzielnicy z ozdobami ludowymi, rękodziełem świątecznym i innymi produktami rzemieślniczymi. Na stoisku artystki Doroty Pacanowskiej będą wystawione ozdoby ze śmieci, które dostały kolejną szansę na zaistnienie. Podczas jarmarku odbędą się warsztaty, jak kupować i gospodarować w myśl zasady zero/less waste. Stowarzyszenie Grupa Odrolnika przedstawi ideę zero waste, czyli jak chronić wszystkie zasoby poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponownie je wykorzystywać i odzyskiwać. Innymi słowy, jak w prosty sposób można dać odpadom „drugie życie”.
Wydarzenie będzie organizowane przez Stowarzyszenie we współpracy z Tarnowskim Centrum Informacji w ramach realizacji projektu „BIO MIASTA i ich ekologicznie świadomi mieszkańcy”. Jest ono kolejnym elementem większej inicjatywy, w ramach której przewidziano też m.in. przygotowanie kryteriów certyfikacji gmin pod kątem uzyskania certyfikatu „BIO MIAST”. Projekt ma również przyczynić się do wzrostu wiedzy na temat sposobów ograniczania ilości wytwarzanych śmieci czy znaczenia lokalnie produkowanej żywności.
Jarmark odbędzie się przy zachowaniu rygorów sanitarnych i stosownego bezpieczeństwa w związku z obecną sytuacją w czasie pandemii COVID-19.

16.12.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |