Rehabilitacja dla niepełnosprawnych

 Rozpoczęła się realizacja rządowego programu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych. Na Pogórzu jego wykonawcą jest Centrum Zdrowia Tuchów. W tym roku może z niego skorzystać kilkudziesięciu pacjentów. Warunkiem kwalifikacji jest ukończone 16 lat i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Utrudnienia związane z korzystaniem z rehabilitacji dotyczą czasu oczekiwania na zabiegi. Są one także związane są z koniecznością uzyskania skierowania na ten rodzaj świadczeń. Te niedogodności dla grupy osób niepełnosprawnych ma wyeliminować specjalny program, którego realizacja właśnie się rozpoczyna.

Na Pogórzu wykonawcą programu zostało Centrum Zdrowia Tuchów. Jeszcze w tym roku z rehabilitacji może skorzystać kilkudziesięciu pacjentów. Warunkiem kwalifikacji jest ukończone 16 lat i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpłatne dla pacjenta świadczenia, oparte na zabiegach w warunkach ambulatoryjnych, będą udzielane tylko do końca roku. W katalogu znalazło się kilkadziesiąt świadczeń. Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel zabiegów, a także ich zakres i optymalną intensywność. Każdy cykl terapeutyczny obejmuje do 10 dni zabiegowych. Jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie, w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii. Program obejmował będzie także edukację pacjenta w zakresie samoopieki i sposobu wykonywania czynności dnia codziennego oraz czynności zawodowych. Fizjoterapeuci będą uczyć ćwiczeń do wykonywania przez pacjenta w domu samodzielnie lub przy wsparciu opiekunów. Na zakończenie przewidziane jest kolejne spotkanie z fizjoterapeutą, podczas którego omówione zostaną rezultaty terapii i zalecenia na przyszłość.

Stan osób, które skorzystają ze świadczeń, powinien rokować poprawę ich samodzielności, funkcjonowania w środowisku oraz aktywizację społeczną. Z programu nie mogą skorzystać pacjenci objęci świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń m.in. fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana czy opieka hospicyjna. Kwalifikacja do programu prowadzona jest pod numerem telefonu 14 65 25 503.

 

 

01.12.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |