Pogórska Wola skanalizowana

 W Pogórskiej Woli w gminie Skrzyszów zakończono rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. W ciągu dwóch lat przybyło 20 kilometrów sieci i 6 przepompowni ścieków. Prace kosztowały ponad 12 milionów złotych z czego prawie 6 milionów pochodziło z funduszy unijnych. Samorząd gminy pozyskał także pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Pogórskiej Woli zakończona została rozbudowa sieci kanalizacyjnej, ujęta w zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole”. W ramach rozpoczętych w 2018 roku prac została rozbudowana sieć kanalizacyjna o długości około. 20 kilometrów, w tym 16,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 3,5 km kanalizacji tłocznej. Powstało 6 przepompowni ścieków, wykonano 198 przyłączy kanalizacyjnych o długości ok 3,7 km. Całkowity koszt realizacji projektu to 12 167 819,94 złotych. Inwestycja dofinansowana została z funduszy europejskich, a wysokość dofinansowania wyniosła 5 852 277,87 złotych. Na budowę kanalizacji samorząd gminy pozyskał także pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 854 683,00 złotych.

23.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |