Biała Wstążka po raz dziewiąty

 Już po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie organizuje kampanię społeczną Biała Wstążka. Jest to największa w świecie kampania przeciw przemocy, która aktualnie prowadzona jest w ponad 60 krajach. W tym roku odbędzie się w dniach 23-27 listopada.

 

Tegoroczna kampania społeczna Biała Wstążka, którą po raz dziewiąty organizuje w Tarnowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  przebiegać będzie pod hasłem „Przemoc w rodzinie – kto ci może pomóc?”. Kampania ma na celu zaznajomienie mieszkańców miasta z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawienie dostępnej oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc. – Jesteśmy przekonani, że podjęte działania zwiększą świadomość na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Tarnowa i są sposobem zwrócenia uwagi oraz zachęcenia do niepozostawania obojętnym wobec tego problemu – mówią organizatorzy.

W tym roku kampania, w związku z sytuacją epidemiczną, przyjęła inną formę. Działania w jej ramach ograniczone zostaną do publikacji materiałów informacyjnych na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://www.mops.tarnow.pl/. W trakcie trwania kampanii będzie można także skorzystać z profesjonalnej pomocy świadczonej przez specjalistów. Kampania rozpocznie się 23, a zakończy 27 listopada.

 

Program

Poniedziałek – 23 listopada

Godz. 8.00-10.00 i 14.00-16.00

Dyżur psychologa – konsultacja telefoniczna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, tel. 14 655-99-95.

Do specjalistów będzie można zgłaszać problemy z zakresu zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i uczniów, zachowań autoagresywnych dzieci oraz młodzieży i cyberprzemocy.

Godz. 9.00-16.00

Dyżur osoby pierwszego kontaktu – Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, tel. kontaktowy 519 820 707

Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wtorek – 24 listopada

Godz. 8.00-10.00 i 14.00-16.00

Dyżur psychologa – konsultacja telefoniczna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, tel. 14 655-99-95.

Do specjalistów będzie można zgłaszać problemy z zakresu zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i uczniów, zachowań autoagresywnych dzieci oraz młodzieży i cyberprzemocy.

Godz. 9.00-16.00

Dyżur osoby pierwszego kontaktu – Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, tel. kontaktowy 519 820 707

Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,

Godz. 10.00-15.00

Dyżur radcy prawnego Mariusza Liszki – konsultacja telefoniczna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 14-688-20-26

Środa – 25 listopada

Godz. 8.00-10.00 i 14.00-16.00

Dyżur psychologa – konsultacja telefoniczna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, tel. 14 655-99-95.

Do specjalistów będzie można zgłaszać problemy z zakresu zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i uczniów, zachowań autoagresywnych dzieci oraz młodzieży i cyberprzemocy.

Godz. 13.00-20.00

Dyżur osoby pierwszego kontaktu – Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, tel. kontaktowy 519 820 707

Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czwartek – 26 listopada

Godz. 8.00-10.00 i 14.00-16.00

Dyżur psychologa – konsultacja telefoniczna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, tel. 14 655-99-95.

Do specjalistów będzie można zgłaszać problemy z zakresu zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i uczniów, zachowań autoagresywnych dzieci oraz młodzieży i cyberprzemocy.

Godz. 9.00-15.30

Dyżur psychologa Roksany Murczek – konsultacja osobista – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Goslara 5, parter

Godz. 10.00-17.00

Dyżur osoby pierwszego kontaktu – Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, tel. kontaktowy: 519 820 707

Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Piątek – 27 listopada

Godz. 9.00-11.30

Dyżur psychologa Roksany Murczek – konsultacja telefoniczna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, tel. kontaktowy 886 541 193

Godz. 9.00-13.00

Szkolenie on-line dla przedstawicieli służb realizujących ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia w rodzinach z problemem alkoholowym? Zmiany w przepisach związanych z oddziaływaniem wobec osób stosujących przemoc w rodzinie” poprowadzi Liliana Krzywicka, psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Humanistycznego – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, certyfikowany superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

22.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |