Zadłużenie w ZUS

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom o zaległościach składkowych. Płatnicy, którzy mają swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych, sukcesywnie otrzymują elektroniczną informację o zaległych składkach. Przedsiębiorcy, którzy nie mają PUE, dostaną informację tradycyjną pocztą.

 

ZUS przypomina zadłużonym firmom o obowiązku terminowego opłacania składek i ulgach, z jakich można skorzystać, aby spłacić zaległe należności. Informacja została przygotowana według stanu na 31 października. Zostały w niej przekazane należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada. Do podanej kwoty trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Służy do tego kalkulator odsetkowy, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS w zakładce „Firmy”. Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości co do kwoty należności podanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń na PUE, w panelu płatnika, w zakładce „Salda bieżące”.

Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów, płatnik może wystąpić o raty. Doradcy ZUS ds. ulg i umorzeń przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia, pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Numery telefonów do doradców są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Firmy”.

Warto spłacić zaległość do końca listopada albo złożyć wniosek o raty. Realizacja zawartego z ZUS układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli uniknąć egzekucji. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc z tarczy. Tarcza antykryzysowa pozwala odroczyć termin płatności lub rozłożyć spłatę należności na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Innym przewidzianym w tarczy rozwiązaniem jest odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

 

20.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |