Apel o tolerancję

 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W związku z tym prezydenci miast Unii Metropolii Polskich wystosowali apel, pod którym widnieje podpis także prezydenta Tarnowa.

 

Z inicjatywy prezydentów miast Unii Metropolii Polskich powstał apel prezydentów miast w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który przypada 16 listopada. Jednym z jego sygnatariuszy jest prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Poniżej publikujemy treść apelu.

 

W Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO w 1995 r. przypominamy fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, pod którą podpisały się kraje członkowskie UNESCO ustanawiając to międzynarodowe święto: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Dzisiaj my, prezydenci i burmistrzowie polskich miast, okazujemy solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych.

Uważamy, że każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej.

 

16.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |