Plany nowego łącznika

 Jeszcze w tym roku ma być gotowy projekt drogi łączącej Aleje Tarnowskich z ulicą Tuchowską. Założenia są ambitne, koszty jeszcze nieznane, jeszcze bardziej nieznany termin realizacji. Wszystko zależy od pieniędzy.

 

W Tarnowie trwają prace nad projektem drogi, która połączy aleję Tarnowskich z ulicą Tuchowską. Projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Pierwsza, opracowana już część projektu, jest w trakcie weryfikacji przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie - dotyczy odcinka od ulicy Zamkowej do granic miasta. Część, która jeszcze jest w trakcie przygotowywania, dotyczy rejonów przy wiadukcie nad al. Tarnowskich. Projektant czeka na informacje od spółki PKP PLK, która ma dostarczyć inwentaryzację powykonawczą, czyli inaczej mapy z nowym układem, który zmienił się po remoncie wiaduktu.  - Cała reszta jest już na ukończeniu - mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji, Adam Gurgul. – Droga będzie dwupasmowa, z dodatkowym pasem do lewoskrętów – dodaje. Nowy odcinek ulicy Tuchowskiej połączy al. Tarnowskich ze starym przebiegiem ul. Tuchowskiej w rejonie ulicy Zamkowej. W ramach inwestycji zostanie wybudowane rondo oraz wiadukt nad al. Tarnowskich. Na nowej trasie zostanie wykonana kanalizacja drogowa, oświetlenie, przepust na potoku Strusinka, ciąg pieszo rowerowy oraz zostaną przebudowane trzy zatoki autobusowe. W sumie długość odcinka ul. Tuchowskiej, nowego jak i przebudowywanego, będzie wynosić prawie 2,5 km. - Jest to duży projekt, będziemy się starać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, ale nie wiemy, ile pieniędzy otrzymamy. Szacowany koszt realizacji będzie możliwy po zakończeniu dokumentacji dotyczącej drugiej części - mówi zastępca dyrektora ZDiK. Na obecnym etapie nie wiadomo kiedy rozpocznie się budowa łącznika, wiele, jeśli nie wszystko, zależy od finansów.

 

16.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |