Chorobowe dla domowników

 Od 3 listopada osoba, która mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji natomiast domownik ma prawo do świadczeń takich, jak w razie choroby.

 

Osoba lub osoby, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie z osobą zakażona koronawirusem, od 3 listopada maja obowiązek poddać się kwarantannie. Kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji, natomiast domownik ma prawo do świadczeń takich, jak w razie choroby. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się kwarantannie.

Oświadczenie powinno zawierać:

imię i nazwisko,

numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada,

informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,

dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

podpis ubezpieczonego.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej ZUS. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli natomiast zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które prowadzą działalność i osoby z nimi współpracujące, składają oświadczenie w ZUS. Może być przekazane elektronicznie – na PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy (druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

 

14.11.2020
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |